Home » Talenten » Schrijfwerk » Zakelijke teksten
Zakelijke teksten (zie website/kinderen)
 Late diagnose
Dat AD(H)D bij volwassenen voor zou kunnen komen, is pas sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw bekend. Rond de eeuwwisseling kwam er meer algemene aandacht voor volwassenen met symptomen van AD(H)D. Juist omdat ze leken op die van kinderen met AD(H)D. Zou het dan toch mogelijk zijn dat men in de volwassenheid kenmerken van AD(H)D houdt? De meeste hulpverleners zijn hier tegenwoordig van op de hoogte. Toch gaat het nog wel eens mis, stelt de hulpverlener de verkeerde diagnose. Met het gevolg dat klachten niet worden aangepakt. Hoe komt het dat mensen pas in hun volwassenheid de diagnose krijgen?
 
Oorzaken late diagnose
* Kinderen met ADD gedragen zich onopvallend op school. Gematigde symptomen vallen bijna niet op in een schoolklas.
* Wanneer kinderen opgroeien in een duidelijke en gestructureerde omgeving kunnen ze zich goed handhaven. Pas bij het wegvallen van die omgeving, komt AD(H)D aan het licht.
* AD(H)D is erfelijk bepaald. Wanneer uit onderzoek blijkt dat een broer, zus, zoon of dochter AD(H)D heeft, wil de familie zelf ook onderzoek. Omdat ze veel herkennen bij zichzelf. Vaak blijken zij eveneens deze diagnose te hebben.
* Vrouwen. Hun gedrag valt minder op, omdat de meesten kenmerken van het overwegend onoplettende type vertonen. Ook bij deze groep geldt dat AD(H)D naar boven komt wanneer verschillende taken boven het hoofd zijn gegroeid. De stress die een baan met zich meebrengt in combinatie met gezin en huishouden, stapelt zich op. Pas bij fikse overbelasting trekt deze groep aan de bel.
* Hogere eisen of een grotere druk bovenop het dagelijkse takenpakket. De gewone dagelijkse dingen kunnen de meeste AD(H)D-ers net behappen. Als er veranderingen optreden, bijvoorbeeld taakverzwaring op het werk, storten ze in. Hulpverleners krijgen regelmatig AD(H)D-ers  binnen die burn-outachtige symptomen vertonen. Na langdurig zoeken, blijkt AD(H)D de instandhouder van de burn-out te zijn.
* Vooral begaafde mensen leren zichzelf compensatie strategieën aan. Hiermee maskeren ze AD(H)D voor de omgeving. Dit kunnen ze best een tijd volhouden.
* AD(H)D-ers zijn over het algemeen creatief en beschikken over een sterk doorzettingsvermogen. Daardoor passen ze zich aan hun omgeving aan en negeren ze hun eigen persoonlijkheid of identiteit. Na langere tijd ziet men de beschadigingen van de persoon.

Tekst opdrachtgever greatcontent.nl

Slechthorendheid
De meeste Nederlanders krijgen op een zeker moment in hun leven te maken met slechthorendheid. Bij sommigen is dat al vanaf de geboorte, bij anderen op een latere leeftijd. Weinig mensen staan stil welke communicatieve beperkingen slechthorendheid met zich meebrengt. Daarnaast heeft slechthorendheid grote invloed op het leven van iemand. Voor een goede omgang biedt het gehoorcentrum uitkomst...