Home » Kinderpagina » WoordSlim
Woordslim-opdrachten
Wat?
Hoe?
Tips
Schrijf een verhaal over de toekomst. Het verhaal speelt zich af in het jaar 2050.
Denk na over de volgende vragen:
1.  Wie is de hoofdpersoon? Hoe oud?
2. Hoe heet de planeet, stad, dorp of het land?
3.  Hoe leven de mensen?
4. Welke uitvindingen zijn gedaan?
* Gebruik veel fantasie
* Zoek naar informatie over uitvindingen

Wat?
Hoe?
Tips
Schrijf een sprookje (van Grimm) opnieuw, maar dan in jouw woorden. Maak een sprookje dat goed afloopt en een sprookje dat slecht afloopt.
1. Lees het sprookje eerst zelf
2. Bedenk hoe je sprookje afloopt.
3. Bedenk wat je verandert aan het sprookje om het zo af te laten lopen.
* Denk aan de hoofdpersoon. Welke dingen maakt deze mee en wat voelt ‘ie?
* Hoe zorg je dat het sprookje makkelijk te lezen is?
 
Wat?
Hoe?
Tips
Schrijf een verhaal over 1 persoon, het liefst een grappig persoon die niet echt bestaat.
(Bijvoorbeeld een kok die het eten laat aanbranden of een nette dame die het leuk vindt om het hondehok vies te maken.)
1. Bedenk eerst wie de hoofdpersoon is en wat deze voor vreemde dingen doet.
2. Maak je verhaal grappig door een rare plaatsnaam te bedenken, een bijzondere hobby of een vreemde gewoonte.
* Maak een woordweb met de meest vreemde dingen die toch grappig zijn
* Kies hiervan een paar dingen uit voor je verhaal
* Schrijf je verhaal
* Laat je verhaal aan anderen lezen en verbeter de laatste dingen
 
Wat?
Hoe?
Tips
Je schrijft een verhaal wat goed begint en slecht eindigt of slecht begint en goed eindigt.
 
 
 
1. Hoe begint het en hoe eindigt het? Schrijf dat op.
2. Verzin gebeurtenissen.
3. Maak gebeurtenissen aan elkaar vast. Zo ontstaat je verhaal.
4. Schrijf de gebeurtenissen aan elkaar.
5. Maak alinea’s, gebruik verschillende woorden en zorg voor makkelijk lezen.
* Bedenk hoe je het verhaal schrijft, denk na over de gebeurtenissen.
* Zorg dat de gebeurtenissen logisch en geloofwaardig zijn
 
Wat?
Hoe?
Tips
Knip een plaatje uit een krant en schrijf er een verhaal over.
1. Zoek in een krant een plaatje wat je aanspreekt.
2. Verzin wat er gebeurt op het plaatje.
3. Maak daar een verhaal van.
* Gebruik je fantasie
* Lees een paar krantenberichten waar plaatjes bij staan
 
 
Wat?
Hoe?
Tips
Maak een uitnodiging voor het leukste feest.
 
1. Welk feest wil je regelen?
2. Bedenk waar je het doet, wat je doet en welke dingen je nodig hebt.
3. Zorg voor een datum en een tijd.
4. Maak een aantrekkelijke uitnodiging.
* Zoek voorbeelden van uitnodigingen
* Wie nodig je uit?
* Wat vinden die mensen leuk?
Houd daar rekening mee!
 
Wat?
Hoe?
Tips
Schrijf een gedicht. Het onderwerp mag je zelf weten.
 
1. Verzin een goed onderwerp voor een gedicht.
2. Welk beeld gebruik je om het mee te vergelijken?
3. Op welke manier rijm je? Aan het begin, aan het einde of een andere dichtvorm? Of rijmt het niet eens?
* Bekijk eens een gedicht en kijk hoe het eruit ziet
* Zeg kort wat je wilt zeggen. Dus: hoe korter een gedicht, hoe beter
* Zorg dat het gedicht goed loopt. Dat je een soort maat leest.
 
Wat?
Hoe?
Tips
Maak een tekening met woorden.
1. Welke tekening wil je laten zien? 1 Beeld is voldoende.
2. Verzin zinnen die hierbij passen, die eigenlijk het verhaal vertellen.
3. Teken die zinnen in de vorm van het beeld wat je wilt laten zien.
* Zoek voorbeelden
* Zorg dat je genoeg woorden hebt
* Gebruik 1 of 2 kleuren letters
 
Wat?
Hoe?
Tips
Maak dit begin af:
 
Melle pakt opnieuw zijn verrekijker. Zou het waar zijn? Heeft Ouwe Teun echt een vliegmachien?
Ouwe Teun woont aan de rand van het dorp aan een verlaten en doodlopende weg. Dat staat op het bordje aan het begin van de weg. De schuur van ouwe Teun zakt al een beetje scheef, de wind waait door de glasloze ramen en het onkruid groeit overal. De mensen in het dorp vertellen de gekste verhalen over Ouwe Teun. Om 12 uur 's nachts komen de vreemdste geluiden uit zijn schuur: gedreun, gekrijs, gezucht.
Melle trekt zich er niks van aan, maar toch...
 
1. Wat gebeurt er nog meer in dit verhaal?
2. Hoe loopt het af?
3. Schrijf dan het verhaal verder.
4. Zorg dat je lezer het verhaal verder wil lezen… Bedenk hoe je het dus spannend maakt!
* Op welke manieren kan het verhaal verder gaan? Kies de beste manier
* Je kunt ook eerst een stripje tekenen. Een strip helpt je om het verhaal voor je te zien.