Home » CV » Meervoudige Intelligentie
Meervoudige Intelligentie

 Tijdens de opleiding
* 2 weken op reis met een rugzak: kinderen werken samen, zoeken zelfstandig informatie op
* Het gezonken schip: een krant door leerlingen gemaakt, met o.a. nieuwsberichten, weerbericht, puzzel, strip etc.
 
Lespraktijk:
* Combinatie Handvaardigheid & MI
* MI & ontwikkeling sociale vaardigheden / positief pedagogisch klimaat
 
In ontwikkeling
* MI testen en analyseren
* MI als tool bij acceptatie en omgang van kinderen met een aandoening

Essentie MI: Op verschillende manieren knap
Deze theorie gaat ervan uit dat kinderen en mensen op verschillende manieren intelligent zijn. Het gebied waarop, strekt zich verder uit dan het vlak waarop getoetst wordt in het onderwijs.
 
WoordSlim 
 Spreken / schrijven / leren van een andere taal / spreekwoorden / verhalen bedenken / woordspelletjes / bezig met spelling / discussieren / begrijpend lezen / woordgrapjes / rijmen / spellingregels / uitgebreide woordenschat  
 
RekenSlim
Analyseren / berekeningen maken / induceren / deduceren / verbanden / voorspellen / schatten / experimenteren / dingen bedenken / patronen zien en maken / organiseren / samenvatten / strategiespellen / vragen / redeneren in je hoofd / selecteren / volgorde / logische problemen oplossen / symbolen
 
BeeldSlim
Waarnemen / lay-out / decoreren / bouwen / tabellen / grafieken / kleurencombinaties / ontwerpen / tekeningetjes / details / richtingsgevoel / schilderen / tekenen / schetsen / plattegrond / kaarten / figuren draaien in je hoofd / beeldhouwen / gips gieten / vanuit de ander denken / oplossingen van problemen 'zien' / puzzels / denken in plaatjes en beelden
 
MuziekSlim
Bedenken muziek en teksten / fluiten / wijsjes neurien / instrumenten herkennen / herkennen ritme / maat houden / leerliedjes / muziek luisteren / spelen wat je hoort / instrument bespelen / lezen en schrijven van muziek / herkennen liedjes en melodieen / rappen / zuiver zingen / klappen / stampen / begrijpen van indeling van muziek
 
NatuurSlim
Overeenkomsten / planten / bloemen / bomen / zorgen voor natuur / verzamelen / patronen zien / diergedrag / details / voorspellen van weer / natuurbescherming / herkennen van natuur / temmen en trainen van dieren / samenhang natuur
 
 
BeweegSlim
Acteren / gezichtsuitdrukkingen / atletiek / dansen / fitness / fijne en grove motoriek / kracht / uithoudingsvermogen / jongleren / manipuleren objecten / sporten / gracieus bewegen
 
SamenSlim
Zorgen voor anderen / leren aan anderen / communiceren / overleggen / meeleven / leiden / regelen / groepen / activiteiten / vrienden houden en maken / oplossen en bemiddelen ruzies / respect tonen / mening / rechten / zien vanuit perspectief ander / aanvoelen stemming en motivatie / gevoelens / behoeften / samenwerken 
 
ZelfSlim
Herinneringen / fantasie / dromen / eigen regels / eigen mening / controle impulsen / tijd voor jezelf / denktijd / eigen gevoelens / stemming kennen / zwakke en sterke punten van jezelf / jezelf motiveren / doelen bepalen / nadenken over eigen gedachten / conflicten met jezelf begrijpen