Home » CV » Opgedane ervaring
Opgedane ervaring

 Leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen
Gewerkt met kinderen die bagage met zich meedroegen in de vorm van zeer ernstige dyslexie, NLD, HSP, autismespectrumstoornissen, lichamelijke en geestelijke verwaarlozing, incest, oppositioneel gedrag en de gemiddelde problematiek in de klas van tegenwoordig. Hierop wist ik vaak niet meteen het passende antwoord, toch kon ik hen op de langere termijn goed en succesvol begeleiden.
 
Onderwijsconcepten
* Verhalend ontwerpen
* Exemplarisch onderwijs
* Meervoudige Intelligentie
 
Verschillende manieren van werken
* In de klas: Coöperatief leren, KidsSkills, Directe Instructie, Mediawijsheid, VIB, Breinbewust Leren, Handelingsgericht werken, Opbrengstgericht Werken, Ontwikkelingsperspectieven bij kinderen, diverse methodieken sociaal-emotionele ontwikkeling, groepsdynamiek, Passend Onderwijs
* In de schoolorganisatie: WMK-PO, beleidsplan ICT opstellen
 
Hulpmiddelen bij het onderwijs
Digitaal schoolbord, kleurenklok, time-timer, weektaak en diverse beloningssystemen
 
Op groepsniveau
* Moeilijke groepen zodanig begeleiden dat zij werkbaar worden en kinderen succeservaringen opdoen
* Lesgeven in de groep wanneer de leerkracht erbij zit en zelf een zorgleerling begeleidt (later deze leerling eveneens begeleid)

Communiceren
Slechtnieuwsgesprekken voeren, adviseren en analyseren. Een oplossing bedenken voor (technische) problemen.

 
Kennis
* Gezinsfunctioneren, opvoeden en opvoeders met een persoonlijkheidsstoornis en het effect hiervan op kinderen
* Sociaal en emotioneel functioneren van kinderen met angststoornissen