Home » CV » Meervoudige Intelligentie » MI - Rapport
MI - Rapportage
MI-rapportage kan verschillende doelen dienen:
1. Ter ondersteuning bij rapportage over de schoolse ontwikkeling
2. Specifieke talenten van kinderen in beeld brengen d.m.v. MI-rapportage
De rapportage toont eerst de sterke intelligenties van het kind en splitst deze later uit in deelvaardigheden. Dit geeft een sterkte-zwakteanalyse van zowel intelligenties als deelvaardigheden en biedt ontwikkelingspunten.
Hieronder een voorbeeldweergave van een compleet MI-rapport.